Англійська Для Повсякденного Спілкування Шпак 1999

Sponsored link: Download Англійська Для Повсякденного Спілкування Шпак 1999
Навчальна Програма Дисципліни “іноземна Мова (англійська)” (для Бака
.” як важлива освітня галузь вищої школи Загальноосвітня дисципліна “Іноземна мова (англійська)” входить до програми підготовки спеціалістів за всіма основними (крім філологічного. дисципліни. Головне призначення іноземної мови як освітньої галузі — стати засобом спілкування завдяки сформованим навичкам та умінням у всіх складових мовленнєвої діяльності.

Language: ukrainian
PDF pages: 34, PDF size: 0.34 MB
Report
«іноземна Мова Наукового Та Ділового Спілкування» (англійська Мова)
. і мати необхідні навички та вміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, бути спроможними оволодіти новітньою фаховою., та обумовлює необхідність вивчення курсу «Іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова). Програма розроблена на основі: ОКХ ГСВО МОНУ напряму підготовки.

Language: ukrainian
PDF pages: 24, PDF size: 0.27 MB
Report
Навчальна Програма Дисципліни “етика Ділового Спілкування” (для Ба
. знання про основні категорії такої галузі знань, як “Етика ділового спілкування”, так і застосовувати на практиці уміння та навички загальноприйнятої комунікації. розвивати їх протягом активного життя. Мета навчальної дисципліни “Етика ділового спілкування” — дати студентам освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” знання про такий суспільний.

Language: ukrainian
PDF pages: 16, PDF size: 0.13 MB
Report
Українська ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.