Англійська Мова Для Повсякденного Спілкування (шпак) 2008

Sponsored link: Download Англійська Мова Для Повсякденного Спілкування (шпак) 2008
«іноземна Мова Наукового Та Ділового Спілкування» (англійська Мова)
. і мати необхідні навички та вміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, бути спроможними оволодіти новітньою фаховою. випускників (магістрів), які вільно володіють іноземною мовою, та обумовлює необхідність вивчення курсу «Іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова). Програма розроблена на основі: ОКХ.

Language: ukrainian
PDF pages: 24, PDF size: 0.27 MB
Report
Навчальна Програма Дисципліни “іноземна Мова (англійська)” (для Бака
.Дисципліна “Іноземна мова” як важлива освітня галузь вищої школи Загальноосвітня дисципліна “Іноземна мова (англійська)” входить до програми підготовки спеціалістів за всіма основними (крім. й мовленнєва діяльність, тобто мовленнєва взаємодія засобами цієї мови та культура народу-носія мови, що зумовлює важливість лінгвокраїнознавчого та суто країнознавчого аспектів дисципліни. Головне призначення іноземної мови як освітньої галузі — стати засобом спілкування завдяки.

Language: ukrainian
PDF pages: 34, PDF size: 0.34 MB
Report
Українська ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.