Концепції

Sponsored link: Download Концепції
Концепції Природознавства
Language: ukrainian
PDF pages: 106, PDF size: 1.07 MB
Report
Проект Концепції Впровадження Відновного Правосуддя
Розвиток Центрів відновного праР восуддя в громадах / Український в Центр Порозуміння, 2008 – 88Ц На Н сторінках посібника узагальнено н український досвід створення Центрів відновного правосуддя – Ц громадських утворень для вирішення г завдань з профілактики злочинності з у громаді. Окрім загальної моделі ЦВПГ, його структури та завдань, Ц необхідних базових ресурсів та можн ливостей для залучення місцевого л фінансування, подано зразки документів для ЦВПГ, механізми співпраці з різними органами та, .

Language: ukrainian
PDF pages: 112, PDF size: 2.42 MB
Report
Проект Концепції Впровадження Відновного Правосуддя В Систему Кримі
Швейцарське Бюро співробітництва в Україні, що представляє Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва, вітає читачів щоквартального бюлетеня «Відновне правосуддя», який висвітлює інноваційні підходи в роботі інституцій системи кримінальної юстиції. Цей бюлетень видається як частина проекту «Підтримка реформи системи кримінальної юстиції України» та поширює інформацію й практику щодо медіації на етапі досудового слідства в кримінальному процесі. В Україні Швейцарія підтримує демократичний розвиток .

Language: ukrainian
PDF pages: 112, PDF size: 1.79 MB
Report
Проект Концепції Розвитку
Сучасні погляди на визначення сутності документознавства як наукової дисципліни Нині існує два підходи до визначення сутності документознавства як наукової дисципліни. Перший підхід базується на традиційних поглядах щодо документознавства як науки, що виникла в надрах радянського архівознавства і розвивалася впродовж 1960–1980-х років e СРСР. У цей період здійснювалися фундаментальні та прикладні дослідження з документознавства, головна увага в яких приділялася управлінській документації (серед її класів .

Language: ukrainian
PDF pages: 10, PDF size: 0.22 MB
Report
1   2   3   4   Next page →

Suggested

Українська ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.