Французька Мова Розмовні Теми Скачати Manual

Sponsored link: Download Французька Мова Розмовні Теми Скачати Manual
“іноземна Ділова Мова (французька Мова)”
.ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ до вивчення дисципліни “ІНОЗЕМНА ДІЛОВА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА МОВА)” ТемаФранцузька мова для особливих цілей, для фахівців різних сфер (Le français pour . основними поняттями ділової французької мови. Питання до обговоренняДілова французька мова для особливих цілей (Le français pour l’usage spécial).Ділова французька мова для різних категорій фахівців (Le français d’affaires pour les spécialistes de categories différentes).Відмінність ділової французької мови і.

Language: ukrainian
PDF pages: 27, PDF size: 0.29 MB
Report
“іноземна Ділова Мова (французька Мова)”
. окремих питань; • підготовку доповідей і рефератів французькою мовою; • самостійне вивчення окремих питань тем курсу; • огляд рекомендованої літератури французькою мовою. ФОРМИ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі щомісячного тестування за вивченими темами. відповідного напряму; • пояснення окремих термінів; • вільну бесіду на запропоновану тему. Як творче завдання студентам рекомендується підготувати реферат французькою мовою за весь курс “Французька ділова мова”.

Language: ukrainian
PDF pages: 26, PDF size: 0.28 MB
Report
Українська Мова Вивчення Теми «текст»
Language: ukrainian
PDF pages: 32, PDF size: 0.67 MB
Report
На Теми Української Наукової Мови
., яке публікувало не тільки дослідження з різних ділянок науки українською мовою, але й терміни до них. Після 1905активізувалася термінотворча праця в.

Language: ukrainian
PDF pages: 23, PDF size: 0.37 MB
Report
“іноземна Ділова Мова (французька)”
. усьому світі вивчають французьку мову як іноземну. Націо-нальні меншини, для яких французька мова рідна, проживають у Бельгії, Швейцарії, Італії. У Люксембурзі французька мова є офіційною та обов’язковою для вивчення нарівні з німецькою. Крім того, французька мова є єдиною офіційною мовою 13 держав Африканського континенту. В Європі французьку мову викладають у всіх нав-чальних закладах.

Language: ukrainian
PDF pages: 14, PDF size: 0.22 MB
Report
1   2   Next page →
Українська ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.