Історія Української Культури Manual

Sponsored link: Download Історія Української Культури Manual
Історія Української Культури
. вивченняПредмет історії української культуриЕтнічна культура як основа формування національної ідентичностіЕтногенез українців як чинник унікальності української культуриКультурно-історична своєрідність регіонів УкраїниПредмет історії української культури Історія української культури вивчає матеріальні. та міжкультурну комунікацію українців. Предметом історії української культури є цілісний процес створення пам'ятків духовної та матеріальної культури, що включає вивчення самих цих.

Language: ukrainian
PDF pages: 127, PDF size: 1.33 MB
Report
Історія Української Культури
Language: ukrainian
PDF pages: 43, PDF size: 0.41 MB
Report
Історія Української Культури
. еволюції української культури через призму національно-культурного відродження. У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: – об’єкт, предмет і метод історії української культури, її понятійно-категоріальний апарат; – основні соціально-історично й культурологічні напрями розвитку української культури і мистецтва; – сутність матеріальної і духовної культури; – роль. культури за їх історичною значимістю, національною приналежністю і стильовими особливостями; – аналізувати перспективи розвитку української культури; – орієнтуватися в соціально-історичних й культурологічних напрямах розвитку української культури.

Language: ukrainian
PDF pages: 20, PDF size: 0.19 MB
Report
О. В. Дроздова Історія Української Культури Навчально
ВСТУП Дисципліна «Історія української культури» являється важливою частиною гуманітарної підготовки сучасного спеціаліста. «Історія української культури» - це синтетичний навчальний курс, побудований на основі наукових знань з ., культури як специфічного та унікального феномена людства, розгляд української культури в історичному розвитку, в єдності та суперечності різноманітних процесів і тенденцій. Мета курсу «Історія української культури» полягає в оволодінні основними термінами та поняттями культури.

Language: ukrainian
PDF pages: 144, PDF size: 1.25 MB
Report
Історія Української Літератури Хі–хviii Ст. Програма Курсу
. вивчення історії української літератури, розроблену на кафедрі історії української літератури та шевченкознавства: Історія української літератури Х–XVIII ст. (упорядн. УсатенкоО., СліпушкоМ.). Курс історії української літератури. подальшого розуміння розвитку української літератури; - для формування самоусвідомлення і самототожності українських філологів, зокрема – майбутніх письменників і літературознавців. Знання давньої української літератури забезпечує. концептами, ідеями, символами та інтертекстуальними складниками епох Середньовіччя та Бароко. Історія літератури як наукова дисципліна проходить нині в Україні та поза.

Language: ukrainian
PDF pages: 69, PDF size: 0.86 MB
Report
1   2   3   4   Next page →
Українська ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.