Longman English Picture Dictionary

Sponsored link: Download Longman English Picture Dictionary
children's picture dictionary pearson longman
. до 12 років. Розрахований на 50-60 уроків. Children’s Picture Dictionary – це навчальний ілюстрований посібник, який включає 50 різних тем, що.

Language: ukrainian
PDF pages: 28, PDF size: 11.52 MB
Report
english-ukrainian dictionary datasheets
Language: ukrainian
PDF pages: 692, PDF size: 0.86 MB
Report
english-ukrainian dictionary
У світовій лексикографії чітко простежується тенденція створення так званих активних словників, які дають не лише понятійну класифікацію лексики, а й норми сполучуваності лексичних одиниць з тим, щоб користувач міг формулювати свої думки так, як прийнято у цій мові. Саме в такому руслі й укладено цей «Англо-український словник». Основний принцип, яким керувалися його укладачі, такий: словник не тільки довідник, а й навчальний посібник, тому в ньому подано не тільки вихідний реєстр лексичних одиниць із .

Language: ukrainian
PDF pages: 126, PDF size: 2.11 MB
Report
Англо-Український Словник english-ukrainian dictionary Нова Книга
дуже схожі, однакові; to be ~ to do smth мати намір (збиратися) щось робити; to be up and ~ again бути знову на ногах. USAGE: У значенніможуть вживатися прийменники about i on (див. on 3) з тими самими іменниками чи дієсловами. Проте вони передають різні ситуації: about вживається при повідомленнях загального характеру, on — коли мова йде про серйознішу й спеціальну інформацію: an article about smth стаття про щось, на тему чогось; a book about smth книга про щось, на тему чогось; a film about smth фільм .

Language: ukrainian
PDF pages: 126, PDF size: 2.11 MB
Report
ukrainian-english dictionary Українсько
Данний словник містить у собі більш ніж 200 тисяч слів і словосполучень сучасної української мови та їх відповідників у сучасній англійській мові. До словника включено загальновживану лексику, науково-технічні, економічні, юридичні, політичні та інші терміни, а також велику кількість фразеологічних зворотів. У додатках подано таблицю англійських неправильних дієслів, основні одиниці виміру, графства Об’єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії, штати США, список географічних назв, в який.

Language: ukrainian
PDF pages: 64, PDF size: 0.72 MB
Report
Українська ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.